top of page
apollo-transparent-logo-1920x1080-1.png
orbera365.png
orbera-logo-TM_wht.png

מבית Apollo Endosurgery

אורברה365: הבלון הבריאטרי מבית אפולו הינו יעיל פשוט ואפקטיבי לירידה במשקל לסובלים

מעודף משקל, אורברה 365 הינו הבלון היחידי בישראל המאושר לשימוש לזמן של עד שנה.

האפשרות להתקנה של הבלון לזמן של עד שנה מאפשר למטופל למקסם את הירידה

המשקל לסגל לעצמו אורך חיים בריא יותר.

הפרוצדורה אינה מצריכה ניתוח כלל ומבוצעת

בצורה פשוטה בבדיקה המקבילה לבדיקת גסטרוסקופיה אבחנתית רגילה.

bottom of page