top of page
apollo-transparent-logo-1920x1080-1.png

מבית Apollo Endosurgery

orbera-logo-TM_wht.png
orbera365.png

אורברה365: הבלון הבריאטרי מבית אפולו הינו יעיל פשוט

ואפקטיבי לירידה במשקל לסובליםמעודף משקל.

אורברה 365 הינו הבלון היחידי בישראל המאושר לשימוש לזמן של עד שנה.

האפשרות להתקנה של הבלון לזמן של עד שנה מאפשר

למטופל למקסם את הירידה cמשקל ולסגל לעצמו אורך חיים בריא יותר.

הפרוצדורה אינה מצריכה ניתוח כלל ומבוצעת בצורה פשוטה בבדיקה המקבילה לבדיקת

גסטרוסקופיה אבחנתית רגילה.

bottom of page