top of page
heart-rate-and-patient-control-monitor-in-hospital-2022-02-02-20-26-00-utc_edited.jpg

Speedboat

מבית Creomedical

סרט מדידת היקפים

 ספיד-בוט הוא מכשיר ייעודי לכריתה אנדוסקופית של

גידולים במערכת העיכול  בשיטה חדשנית הנקראת SSD.

ספיד בוט הינו המכשיר הביפולרי היחיד בישראל המאפשר

כריתה אחידה ומלאה של נגעים שפירים וטרום סרטניים

במערכת העיכול בצורה אנדוסקופית וללא צורך בניתוח כירורגי.

שימוש במערכת הספיד-בוט מקטין את הסיכון למטופל

ובמקרים רבים מאפשר למטופל להימנע מניתוח כירורגי.


למי זה מתאים?

  1. מטופלים אשר עתידים לעבור כריתה של פוליפים ונגעים שפירים במערכת העיכול 

  2. מטופלים אשר עתידים לעבור כריתה של ממצא החשוד כטרום סרטני 

  3. מטופלים הסובלים מקושי בבליעה בעקבות אכלזיה ואינם מעוניינים לעבור ניתוח כירורגי

כמובן שלא כל נגע או גידול מתאים לטיפול.


בשיטה חדשנית זו, הערכת התאמת המטופל תעשה על ידי הרופאים המוכשרים לביצוע פרוצדורה זו.Speedboat
סרטוני הדגמת המוצר
bottom of page