top of page

LIPOGEMS

מבית Lipogems International

Medical Checkup

מחקרים רבים הוכיחו שלרקמת השומן מעורבות רבה בשפעול תהליכי ריפוי עצמי של הגוף ובנוסף בבקרת תהליכי דלקת.


העיבוד באמצעות ערכת Lipogems®

מתרחש במערכת לולאה סגורה בשלב כירורגי יחיד.


הרקמה המעובדת עוברת מניפולציה מינימלית יכולה לשמש

כתוספת לניתוח או כאופציה של הליך זעיר פולשני כחלופה לניתוח גדול כסיוע לתהליך הריפוי הטבעי בתמיכה, שחזור ותיקון של רקמה פצועה או פגומה. עיבוד השומן נעשה ללא תוספת של חומרים נוספים העלולים לפגוע באיכות הרקמה (למשל כמו בעיבוד אנזימטי), תוך שמירה מקסימאלית על הויאביליות והמבנה הפנימי של רקמת השומן.

רשימת מרפאות
סרטון הדגמת המוצר
bottom of page