top of page
Brain Surgeon

רפואת כבד

מוצרי רפואת הכבד המשווקים על ידי טרדיס גת נותנים מענה מדויק, מתקדם ופחות פולשני החל מטיפולים משפרי איכות חיים ועד לפרוצדורות מצילות חיים

Fibroscan

מכשיר לבדיקה ייעודית וחדשנית של הכבד

bottom of page