top of page
Operation Theater

LIPOGEMS

מבית Lipogems International S.p.A.

מחקרים רבים הוכיחו שלרקמת השומן מעורבות רבה בשפעול תהליכי ריפוי עצמי של הגוף ובנוסף בבקרת תהליכי דלקת.


העיבוד באמצעות ערכת Lipogems® מתרחש במערכת לולאה סגורה בשלב כירורגי יחיד.


הרקמה המעובדת עוברת מניפולציה מינימלית ויכולה לשמש כתוספת לניתוח או כאופציה של הליך זעיר פולשני כחלופה לניתוח גדול, כסיוע לתהליך הריפוי הטבעי ובתמיכה שחזור ותיקון של רקמה פצועה או פגומה.

עיבוד השומן נעשה ללא תוספת של חומרים נוספים העלולים לפגוע באיכות הרקמה (למשל כמו בעיבוד אנזימטי), תוך שמירה מקסימאלית על הויאביליות והמבנה הפנימי של רקמת השומן.

LIPOGEMS
רשימת מרפאות
סרטון הדגמת המוצר
bottom of page