top of page
Operation Theater

REGENETEN

מבית Smith & Nephew

מוצר מהפכני בתחום ניתוחי הכתף בתיקון קרעים בשריר השרוול המסובב, קרי Rotator Cuff.


מוצר זה הינו משתל ביולוגי, אשר ניתן להלבישו על גבי השריר

בגישה ארתרוסקופית או בגישה פתוחה מינימלית (Mini – open), כאשר החיבור לגיד מתבצע בעזרת תופסנים הנספגים לאחר כ-3 חודשים ותופסנים המתאימים ביולוגית המחברים את המשתל על העצם.


השינוי הייחודי הינו ביכולת של הגוף לספוג את המשתל ולהשתמש בו כמצע לגידול ועיבוי הגיד המקורי של המטופל ובשלב זה אנחנו עוברים מלתקן את הקרע ללרפא את הקרע ומניעתה הפרוגרסיבית של המחלה הניוונית היוצרת את הקרעים בכתף.


ישנם מחקרים רבים על המוצר ויעילותו כולל מעקב אחר מטופלים למשך תקופה של 5 שנים לאחר הניתוח. בשלב זה, כבר החלו להשתמש במוצר זה לתיקון וריפוי גידים נוספים בגוף האדם.

REGENETEN
רשימת מרפאות
סרטון הדגמת המוצר
bottom of page